Bedýnky do domu

Kouření a hmotnost

ZDRAVÍČEK INFORMUJE O VZTAHU VÁHY A KOUŘENÍ

Mnoho lidí je přesvědčeno, že když přestanou kouřit, jejich hmotnost se bude rychle zvyšovat. Některé osoby mohou během jednoho roku bez kouření zvýšit svoji hmotnost až o 9 kg, jiné více povzbudivé studie však prokázaly, že počáteční přírůstek dosáhne vrcholu během šesti měsíců a u mnoha osob se v průběhu dvanácti měsíců bez kouření jejich tělesná hmotnost vrátila na původní hodnotu.

Potenciální nekuřáci, kteří si nejsou jisti, že by jejich hmotnost zůstala stejná, mohou být upokojeni poznatky, že bývalí kuřáci, kteří pravidelně cvičí, mají mnohem větší možnost ovlivňovat svoji hmotnost než ti, kteří vedou usedlý život.

V USA byl po dobu dvou let výzkumně sledován hmotnostní přírůstek u 9000 žen, které přestaly kouřit. Bylo zjištěno, že hlavním faktorem při udržování tělesné hmotnosti po dobu sledování dvou let byla tělesná aktivita.

Mírné kuřačky (24 cigaret nebo méně za den), které týdně 1-2 hodiny intenzivně cvičily, nebo se věnovaly obdobným aktivitám, přibraly ve sledovaném období v průměru 2,2 kg, zatímco silnější kuřačky (25 a více cigaret denně) přibraly téměř dvojnásobek, tj. 4,4. kg.

Dále bylo zjištěno, že jestliže účastnice cvičily déle než 2 hodiny týdně, lehké kuřačky snížily přírůstek své hmotnosti na 1,5 kg a silnější kuřačky na 3 kg.

Ukládání tělesného tuku je někdy přičítáno zpomalení metabolismu za nepřítomnosti nikotinu, neboť nikotin, stejně jako kofein, mírně zvyšuje metabolickou aktivitu. Nikotin, a tím i kouření, však mohou mít vliv i na další mechanismy spojené s chutí, které při vynechání kouření mohou zvyšovat pocit hladu a chuť k jídlu.

Tyto mechanismy nebyly dosud zcela objasněny, avšak výzkumné práce potvrdily, že zjištěné přírůstky hmotnosti lze ze 70 % přičíst vlivu zvýšeného příjmu energie. Jedna z provedených studií prokázala, že u žen, které přestaly kouřit, se zvýšila spotřeba nápojů a potravin v průměru o 227 kcal za den.

Pro ty, kteří chtějí přestat kouřit, ale obávají se zvýšení své tělesné hmotnosti ... klíč spočívá ve vyrovnání příjmu energie potravou a jejím vydání tělesnou aktivitou.

Plán o 5 bodech

1.      Zvykněte si na pravidelná cvičení prováděná více než 2 hodiny týdně.

2.      Zařadit tři 25 minutová cvičení pro posilování síly, k zabránění snížení úbytku svalové hmoty s věkem a tím i snížení metabolismu.

3.      Sledujte denní spotřebu potravin a dobu jejich příjmu minimálně 5 dnů před dnem, kdy přestanete kouřit.

4.      Pokračujte v tomto sledování i nadále. Porovnejte údaje s předchozími a stanovte dobu, kdy jste jedli více, a potraviny, které jste jedli.

5.      Naučte se překonávat obtížné okamžiky hladu a pro tyto chvíle si připravte ovoce nebo snacky s nízkým obsahem tuku.   Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz
Copyright   |
Ochrana osobních údajů   |