Bedýnky do domu

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů na www.zdravicek.cz

Ochrana osobních dat

• Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony ČR.zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

• Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně mimo smluvní přepravce, kterým jsou předány informace jen v rozsahu nutném k beproblémovému doručení zásilek a případně finanční instituce poskytující splátkový prodej, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi. 

• Údaje o nákupech a chování zákazníků budou využity pouze pro zákonné potřeby provozovatele serveru.

• Všechna data jsou zabezpečena proti zneužití a jsou umístěny na serverech společnosti, které nejsou zároveň využívány žádným jiným subjektem.Na přání zákazníka provozovatel vymaže poskytnuté údaje z objednávky a uchová pouze údaje pro potřeby účetnictví, tj dle zákona č. 563/1991 Sb.

• Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení Kupujícího do uživatelské sekce nebo na základě telefonického nebo emailového vyžádání Kupujícího u Prodávajícího.Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.  Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz
Copyright   |
Ochrana osobních údajů   |