Bedýnky do domu

Migréna s aurou zvyšuje riziko IKTU

ZDRAVÍČEK INFORMUJE O NÁSLEDCÍCH MIGRÉNY S AUROU

Migréna s aurou zvyšuje riziko iktu

Prokázala to metaanalýza devíti studií, provedená britskými lékaři.

Pacienti s migrénou vykazují zvýšené riziko ischemických cévních mozkových příhod, a to zejména tehdy, je-li bolest hlavy doprovázena aurou.

 
„Přítomnost migrény je spojena s o 73 % vyšším rizikem vzniku ischemických cévních mozkových příhod,“ uvedl Markus Schürks z Brigham and Women's Hospital (USA) v on-line vydání časopisu British Medical Journal. Podle něj byla tato asociace signifikantní v případech, kdy migrénové bolesti byly doprovázeny aurou (RR 2,16; 95% CI 1,53 až 3,03), avšak nikoli v případech, kdy se migréna vyskytovala bez aury (RR 1,23; 95% CI 0,90 až 1,69).
Riziko ischemického iktu bylo vyšší především u žen, osob mladších 45 let, kuřáků a u žen užívajících perorální antikonceptiva.

Elizabeth Loder, rovněž z Brigham and Women's Hospital, v průvodním editorialu napsala, že tato zjištění je třeba „interpretovat opatrně“, protože počet zahrnutých studií byl příliš nízký pro rozhodující posouzení rizika v této podskupině pacientů. I ona však dospěla k závěru, že „při neexistenci jasných důkazů“ je při klinickém posouzení důležitý individuální přístup. Ve většině případů by ženy s výskytem aury při migréně měly například zvážit, zda je skutečně nezbytné užívat antikoncepci obsahující estrogen.

E. Loder doporučuje pacienty s migrénou a současně s aurou pečlivě sledovat a při výskytu kardiovaskulárních rizikových faktorů přistupovat k léčbě. Připomněla, že diskuse s pacientem o zvýšeném relativním riziku iktu zvýší compliance, ale je třeba pacientovi také sdělit, že absolutní riziko vzniku iktu je stále nízké. „Na úrovni populace si toto riziko ovšem zasluhuje pozornost, protože prevalence migrény je vysoká,“ dodala E. Loder. 
Migréna se vyskytuje asi u 10 až 20 procent populace, u žen asi čtyřnásobně více než u mužů. Přibližně u jedné třetiny pacientů se jedná o migrénu s aurou.

Doplňující obrázky

logo jpg.jpg  Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz
Copyright   |
Ochrana osobních údajů   |