Bedýnky do domu

Artroskopická operace

ZDRAVÍČEK INFORMUJE CO JE TO ARTROSKOPICKÁ OPERACE

Vlastní operační výkon je prováděn pomocí optiky a přívodu světla, které jsou zavedeny do příslušného kloubu z malé incize. Z dalších vstupů je pak do dutiny kloubní zaváděno instrumentarium, řada speciálních nástrojů, kterými se provádí vlastní operační zásah. Operace tedy probíhá v dutině kloubu, ale operatér její průběh sleduje na televizní obrazovce. Někdy je laiky mylně tento výkon označován jako laserové operace, či operace pomocí laseru. S laserem se však při těchto výkonech nepracuje.

Z principu provádění operace plynou i velké výhody takto prováděných operací. Artroskopická technika umožňuje diagnostiku a především operační výkony, které není možno provádět klasickým způsobem. Metoda významně snižuje invazivitu výkonu, která se projeví menší bolestivostí po operaci, krátkou dobou hospitalizace, rychlou rekonvalescencí a nižším rizikem možných komplikací.

Artroskopickou technikou se operují dnes již četné klouby. Kromě kolenního kloubu jsou prováděny výkony v kloubu ramenním, loketním, hlezenném a kyčelním. V poslední době díky modernizaci techniky jsou již k dispozici optiky a instrumentaria k operacím i drobných kloubů, např. zápěstí. Většina operačních výkonů na ramenním kloubu je v současné době prováděna artroskopicky.  Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz
Copyright   |
Ochrana osobních údajů   |