Bedýnky do domu

ZDRAVÁ A SPRÁVNÁ HMOTNOST TĚLA

ZDRAVÍČEK RADÍ O HMOTNOSTI TĚLA

Je známo, že množství a kvalita fyzických aktivit významně ovlivňuje zdraví a hmotnost jedince. Nadměrné množství tělesného tuku představuje zvýšenou zátěž kloubů i ostatních tkání a dále zvyšuje riziko výskytu některých typů rakoviny (vnitřnosti, prsu a ledvin), cukrovky a onemocnění srdce. Jedinci, kteří pravidelně cvičí a sportují, si udržují zdravou hmotnost a snižují nebezpečí vývoje chronických onemocnění a rovněž mají zdravější kosti a klouby.

Tělesná hmotnost může být rozlišována ve třech kategoriích – podváha, normální a nadváha nebo obezita s využitím hodnot BMI (Body Mass Index). BMI lze vypočítat dělením tělesné hmotnosti (kg) čtvercem tělesné výšky (m2). Na příklad jedinec vysoký 1,82 m s hmotností 75 kg má BMI 75 /(1,822´ = 22,64 kg/m2).

Kategorie BMI pro dospělé jsou následující:

 BMI

Kategorie

pod 18,5

podváha

18,5-24,9

normální

25-29,9

nadváha

30+

obezita

Při užívání ukazatele BMI je důležité si pamatovat, že se nebere v úvahu, jak je jedinec svalnatý nebo kolik má tuku. Osoby v dobré fyzické kondici mají velké množství svaloviny a mohou být ve skutečnosti hodnoceny jako obézní, vzhledem k jejich vyšší hmotnosti, i když podíl tukové tkáně je nízký. Odborníci proto většinou souhlasí s názorem, že množství tělesného tuku je lepší indikátor než celková hmotnost. Je proto vhodné doplnit BMI změřením obvodu pasu, což je indikátor množství břišního tuku, který je vhodným ukazatelem rizika různých nemocí. Čím více tuku je nahromaděno v břišní oblasti, tím vyšší je nebezpečí výskytu diabetu typu II., vysokého tlaku krve a onemocnění srdce. Obvod pasu zdravého muže má být do 102 cm, zdravé ženy pod 80 cm. 

Tuková tkáň a fyzická aktivita

Tuková tkáň je tvořena tukovými buňkami. Hormonální vlivy jsou příčinou, že přebytek tuku u mužů je většinou ukládán v pase, zatímco u žen tvoří tenkou podkožní vrstvu a dále v bocích a stehnech. Čím větší množství přebytečného tuku je akumulováno v oblasti pasu, tím větší je riziko vzniku zdravotních problémů.

Úroveň fyzické aktivity (PAL – physical activity level) jedince je vypočítána jako poměr celkového výdaje energie a výdaje energie v klidovém stavu v průběhu 24 hod. Ve stručnosti, čím je jedinec aktivnější, tím má vyšší hodnotu PAL. Nízká PAL je definována jako nižší než 1,49, střední je 1,5 a vysoká PAL je vyšší než 1,9.

Silná fyzická aktivita je spojena se stabilní hmotností těla. Silná aktivní činnost je taková, která zvýší srdeční tep a zrychlí dech a vyžaduje podstatné úsilí. Příklady takových činností jsou rychlá jízda na kole, aerobik, běh a sporty jako je fotbal, hokej a volejbal.

Děti a mladí lidé, kteří tyto činnosti vykonávají, mají podstatně méně tuku ve srovnání s těmi, které takové činnosti nevykonávají.

Zveřejněné studie uvádějí, že PAL kolo 1,8 je nezbytné pro minimalizaci váhového přírůstku. Tato hodnota odpovídá mírným aktivitám, tj. převážně práci ve stoje nebo v chůzi, jako jsou domácí práce, prodavači, číšníci, opraváři a pod. Porovnáním těchto poznatků s doporučením WHO, to je 30 min. fyzické aktivity, pokud možno každý den, většina jedinců potřebuje zvýšit svou každodenní fyzickou činnost. Ti, kteří cvičí každý den intenzivně, mají vyšší hodnotu PAL. neboť spotřebují více energie.

Naopak bylo prokázáno, že nízké a střední hodnoty PAL jsou ve zřetelném vztahu se zvýšením tělesného tuku, a to u žen i mužů. Jedinec tedy potřebuje 60-90 min. rychlé chůze nebo ekvivalentní množství jiné aktivity denně pro zachování své stabilní hmotnosti. Snížení kalorického příjmu může rovněž přispívat k zajištění energetické rovnováhy, nenahradí však příznivý vliv na zdraví spojený s fyzickou aktivitou. 

Závěr

Pravidelné tělesné činnosti snižují množství tělesného tuku i příznivě ovlivňují zdraví, proto bychom se měli pokusit zařadit tyto aktivity do naší každodenní činnosti. WHO doporučuje alespoň 30 min. pravidelné tělesné činnosti střední intenzity denně k snížení rizika kardiovaskulárních chorob a cukrovky, rakoviny tlustého střeva a prsu a pro řízení své hmotnosti.  Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz
Copyright   |
Ochrana osobních údajů   |