Bedýnky do domu

Strava matky při těhotenství

ZDRAVÍČEK RADÍ CO JÍST ABY VAŠE DÍTĚ BYLO ZDRAVÉ

Těhotenství je období neustálých změn, kdy se dítě v matce vyvíjí a její strava může ovlivnit zdraví dosud nenarozeného dítěte i po desítkách let. Pochopení tohoto programování výživy pomáhá zabránit vzniku onemocnění ovlivněných nevhodnou potravou během těhotenství.

Programování zdraví před narozením
Před určitou dobou vědci navrhli hypotézu, že výživové podmínky, existující v průběhu vývoje dítěte v matce a vlastní výživy kojenců a batolat, ovlivňují jejich vývoj a budoucí zdraví. Tato domněnka platí především pro některá chronická onemocnění, jako jsou choroby srdce a cukrovka.

Výzkum zaměřený na programování výživy
Výzkum v této oblasti se rychle rozvíjí. Při sledování osob, které přežily hladomor v Holandsku v letech 1944-43 bylo prokázáno, že děti těhotných žen, které přežily podmínky tohoto hladomoru, byly náchylnější k onemocnění a k vývoji cukrovky typu 2, obezitě, vysokému tlaku a kardiovaskulárním chorobám.

Skupina osob, které přežily období tzv. Holandského hladomoru a dosud žijí, je dále sledována a byly zjištěny zajímavé poznatky. Například nedávno bylo zjištěno, že osoby, jejichž matky byly vystaveny hladovění v prvých 16 týdnech od početí, dávají přednost tučným pokrmům, což může zvyšovat nebezpečí vývoje vysoké hladiny cholesterolu, zvláště pokud v tucích převažují nasycené mastné kyseliny nebo trans mastné kyseliny. Tyto osoby jsou rovněž méně fyzicky aktivní.

Získané výsledky potvrdily, že změny výživy ve specifických obdobích těhotenství mohou podstatně ovlivnit zdraví dítěte. Dva výzkumné projekty v rámci EU nazvané EDEN a EARNEST se těmito problémy zabývají mnohem podrobněji.

Které aspekty vývoje a zdraví jsou ovlivňovány programováním výživy?
Zdá se, že celá řada aspektů týkajících se zdraví a pohody novorozenců je ovlivňována výživou matky, její hmotností před těhotenstvím, a způsobem jakým se zvyšovala její hmotnost během těhotenství. To ovlivnilo velikost dítěte při porodu a rovněž ovlivnilo, zda se dítě narodilo předčasně. Například na základě několika populačních studií bylo zjištěno, že malá velikost novorozence je spojována s vyšším rizikem vývoje kardiovaskulárních chorob.

V jedné studii projektu EARNEST bylo zjištěno, že zdravé stravování v průběhu těhotenství zahrnující některé zdroje omega-3 tuků (např. tučné ryby jako losos, sleď a makrela) může poskytovat určitou ochranu proti chronickým nemocem jako astma a múže mít příznivé vlivy na imunitní systém.

Další studie prokázaly, že vysoký příjem omega-3 tuků v průběhu těhotenství kladně ovlivňuje růst dítěte před porodem a rovněž snižuje nebezpečí předčasného porodu. V projektu EDEN byl mimo jiné podrobně sledován typ tuků, které žena konzumuje těsně před a v průběhu těhotenství, a růst nenarozeného dítěte. Vyšší příjem omega-3 tuků (relativně k celkovému příjmu polynenasycených tuků) zlepšuje růst a vývoj plodu.

Zdraví v dospělosti může být rovněž do určité míry ovlivňováno výživou v dětství. Z mnoha psychologických a fyziologických důvodů je pro výživu dítěte optimální mateřské mléko. Podle některých studií mají kojené děti větší pravděpodobnost, že v dospělosti nebudou obézní a kojení v délce 5-7 měsíců je pro kojence optimální. To je v souladu s doporučením WHO, které uvádí, že kojení bez jiných doplňků stravy přestavuje optimální výživu po dobu prvých šesti měsíců života.

Pro stanovení optimální výživy v průběhu těhotenství i dětství je zapotřebí další výzkum, avšak je zřejmé, že vyrovnaná strava a udržování zdravé hmotnosti žen během těhotenství dává dobré předpoklady pro zajištění dobrého zdraví kojence a jeho dalšího vývoje.

Zdroj www.vupp.cz

Doplňující obrázky

logo jpg.jpg  Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz
Copyright   |
Ochrana osobních údajů   |