Bedýnky do domu
logo jpg.jpg

Jak bezpečně uchovávat potraviny

ZDRAVÍČEK VÁM RADÍ JAK SPRÁVNĚ UCHOVAT POTRAVINY

Správné uchování potravin v chladničce

Jedním z důležitých způsobů bezpečné úchovy potravin je jejich uložení v chladničce. Nízká teplota pomáhá udržovat potraviny v čerstvém stavu a zpomaluje růst většiny mikroorganismů, aniž by negativně ovlivňovala charakter a kvalitu potraviny.

Správná teplota v chladničce je ve střední polici 5 °C. Teplota okolí chladničky však není konstantní. Jestliže se tyto teplotní rozdíly využijí, je možno zajistit optimální skladovací teplotu pro většinu potravin.

Nejnižší teplota (+2 °C) uvnitř chladničky je v nejnižší polici nad zásuvkou pro ukládání zeleniny. Sem se má ukládat čerstvé maso a ryby. Jejich umístění v nejspodnější polici je rovněž výhodné i toho důvodu, že šťáva z masa nemůže odkapávat na jiné potraviny.

Ve střední polici (4-5 °C) a ve vrchní (8 °C) se mají skladovat vajíčka, mléčné výrobky, sendviče, zbytky hotových pokrmů, moučníky a potraviny s označením "po otevření uchovejte v chladu". Zásuvka na dně chladničky (do 10 °C) je vhodná pro uložení zeleniny a ovoce, neboť při nižších teplotách může dojít k poškození, především ovoce. Poličky umístěné ve dveřích jsou nejteplejším místem chladničky (10-15 °C) a jsou určené pro produkty, které vyžadují jen velmi mírné chlazení, tedy především pro nápoje, hořčici, máslo a další produkty.

Chladnička se nemá v žádném případě přeplňovat. Jestliže mezi jednotlivými produkty nezůstávají volné mezery, vzduch nemůže volně cirkulovat, což se negativně projevuje na teplotních rozdílech a přestupu tepla. Jestliže se v chladničce tvoří a hromadí led, podstatně se snižuje její účinnost a zároveň se zmenšuje objem skladovacího prostoru. Proto má být led v pravidelných intervalech odstraňován, nejlépe teplotou vodou s octem, čímž se zároveň odstraní pachy.

Je nutné vědět, že některé produkty nemusí být chlazeny, neboť mohou ztrácet svoji kvalitu; to se týká např. exotického ovoce, rajčat, luskových fazolí, okurek a dalších. Chléb uložený v chladničce stárne rychleji než mimo. Ovoce a zelenina, které ještě musí dozrát, mají být uloženy při pokojové teplotě.

V létě má být teplota v chladničce nastavena na nižší hodnotu než v zimě. Dveře chladničky musí být vždy dobře zavřené. Mají se otvírat jen podle potřeby a na co nejkratší dobu.

Pro zabránění ztrát vlhkosti, chuti a vůně mají být potraviny zabaleny, nebo zakryty. Zbytky pokrmů je vhodné ukládat do čistých plochých nádob s víky. Do chladničky se nemají vkládat teplé potraviny ve větším množství, neboť jinak se zvýší teplota v celém vnitřním prostoru. Lépe je tyto potraviny nejprve ochladit při pokojové teplotě a teprve potom je dát do chladničky (je však nutné si pamatovat, že všechny zbytky vařených pokrmů se mají uložit v chladničce nejpozději dvě hodiny po podávání).

Vhodné je důsledné využívání metody FIFO (First-In-First-Out). Nakoupené produkty se mají ukládat za produkty, které již v chladničce jsou uloženy. Lze tak docílit toho, že potraviny jsou spotřebovány před uplynutím jejich vyznačené trvanlivosti a jen velmi málo potravin je pak nutné vyhodit vzhledem k prošlé záruční lhůtě.

I při skladování potravin v chladničce mohou být spotřebovány v průběhu doby, která je uvedena na obalu. Pokud není zcela jasno, jak dlouho je potravina v chladničce, nebo se vyskytují jiné pochybnosti, je lépe takovou potravinu zlikvidovat. Velkou pomocí je chladničkový teploměr, neboť tak lze snadno zjistit, zda je v chladničce vždy správná teplota.

POTRAVINY DNES (FOOD TODAY) 01/2001

   Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz
Copyright   |
Ochrana osobních údajů   |