Bedýnky do domu

Význam celozrných potravin

ZDRAVÍČEK INFORMUJE O PROSPĚŠNOTI CELOZRNÝCH POTRAVIN

Ochranná úloha celozrnných výrobků

Potraviny z obilovin tvoří významnou a nezbytnou složku každodenní stravy obyvatel celé Evropy a jsou hlavním zdrojem sacharidů, vlákniny a bílkovin. Prvé místo mezi obilovinami v Evropě zaujímá pšenice; většinou se využívá vnitřní část zrna jako bílá mouka, ze které se vyrábí pečivo – chléb, housky, koláče, těstoviny a další produkty. 

Na základě nedávných epidemiologických poznatků o ochranné roli celozrnných potravin proti některým významným chorobám včetně koronárních srdečních onemocnění, některých typů rakoviny a diabetu 2, bude však nezbytné spotřebu bílé mouky omezit ve prospěch celozrnných výrobků. Spotřeba celozrnných potravin je rovněž spojována s nižší tělesnou hmotností žen středního věku ve srovnání s těmi, které dávaly přednost potravinám z bílé mouky.

Nejdůležitějšími obilovinami v Evropě jsou pšenice, rýže, kukuřice, oves, žito a ječmen. Struktura zrn je obdobná a tvoří tři části: vnitřní škrobový endosperm, klíček a vnější obalovou část – otruby. Vláknina (nerozpustná nebo rozpustná, podle druhu semena) byla dlouho považována za hlavní složku obilky s příznivým vlivem na zdraví. V současné době jsou však hodnoceny i další složky celého zrna s příznivými účinky na lidské zdraví jako jsou vitamin E, skupina vitaminů B, různé minerální látky – železo, hořčík, zinek a selen a některé ochranné přírodní látky. Tyto různé látky mohou mít při ochraně lidského zdraví synergický účinek.

Zdravý a chutný výběr potravin
Dobrá chuť, zdravotní účinky, dostupnost, pohodlná příprava a cena, to jsou typická nejčastěji jmenovaná kritéria výběru potravin mezi evropskými spotřebiteli. Cereální výrobky zajišťují velký výběr potravin a splňují různé požadavky stravování v různých částech Evropy. Ačkoliv chutnost a příznivé zdravotní účinky jsou často považovány za protichůdné faktory omezující výběr potravin, v současné době mají spotřebitelé možnost volby ze širokého sortimentu chutných a zdravých celozrnných potravin.

Zdroj www vupp.cz

 

Doplňující obrázky

logo-bio-produkt-ez.jpg
logo jpg.jpg  Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz
Copyright   |
Ochrana osobních údajů   |