Bedýnky do domu
logo-bio-produkt-ez.jpg

Kontrola BIO potravin - pesticidy z dovozu

Co odhalila kontrola biopotravin v řetězcích


Dne 7. 5. uvedly Hospodářské noviny ve svém článku o kontrole biopotravin, že z 39 odebraných vzorků biopotravin byl u 10 zjištěn obsah pesticidů. V této souvislosti je nutné ale uvést, že 8 z těchto výrobků bylo dovezeno ze zahraničí a dále bylo zjištěno, že surovina na jeden z českých výrobků pocházela z Německa.

Pro Sekci pro biopotraviny při Potravinářské komoře ČR jsou tyto výsledky jasným signálem pro to, aby byly daleko více preferovány a podporovány domácí bioprodukty z domácích biosurovin. U surovin původem z České republiky je totiž možné, na základě velmi přísných kontrol pohlídat celý dodavatelsko-zpracovatelský řetězec, dohlédnout na kontrolu ekologických zemědělců i zpracovatelů.

Je rovněž třeba upozornit, že nalezené výrobky, které byly předmětem článku Hospodářských novin, nebyly nikterak lidskému zdraví nebezpečné, protože nepřekročily limity, které jsou dány pro běžnou konvenční produkci. Tedy z pohledu SZPI se jednalo o produkty nezávadné.

Přísná pravidla pro Biopotraviny odhalí podvodníky

U biopotravin jsou logicky aplikována mnohem přísnější pravidla. Ekologické zemědělství je nadstandardně kontrolovaným systémem, s možností dohledatelnosti původu až na konkrétního zemědělce. Kontrola je v ČR zajišťována třemi kontrolními subjekty, od letošního roku nově také Ústředním kontrolním a zkušebním ústave zemědělským, který má pravomoc také odebírat vzorky produkce. „Jakékoliv porušení legislativou daných náležitostí a povinností, tedy i překročení míry reziduí pesticidů v biozelenině, je podnětem k těm nejpřísnějším postihům, ke kterým patří nejen vysoké pokuty, ale samozřejmě odebrání i certifikace,“ uvedl Karel Quast, předseda Sekce pro biopotraviny při PK ČR. I v tomto případě lze tedy očekávat zahájení řízení se společností, která pravidla pro biosuroviny porušila.

Je tedy zřejmé, že by se spotřebitelé měli v daleko větší míře zaměřit na domácí bioprodukty, protože přísná kontrola a vyšší míra sledovanosti bioproduktů zaručená v české republice nemusí být, mnohdy skutečně ani není, standardem v ostatních zemích Evropy a světa.  Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz
Copyright   |
Ochrana osobních údajů   |