Bedýnky do domu

Cholesterol je dobrý nebo zlý

ZDRAVÍČEK VYSVĚTLUJE, ŽE JE CHOLESTEROL PROSPĚŠNÝ I NEPROSPĚŠNÝ

Cholesterol je často považován za nebezpečnou složku, neboť vysoká hladina špatného cholesterolu v krvi představuje hlavní rizikový faktor pro vznik srdečních chorob. Toto riziko může podstatně snížit zdravý životní styl a výživa, avšak cholesterol má rovněž důležitý vliv na zajištění zdraví celého organismu.

Co je cholesterol?

Cholesterol je látka podobná vosku, která spolu s tuky a oleji patří do skupiny lipidů. Je nezbytný pro zajištění správné funkce všech buněk těla a významově se podílí na tvorbě buněk mozku a nervů a rovněž některých hormonů. Ačkoliv některé potraviny představují zdroj cholesterolu, jeho většina je syntetizována v játrech.

V rámci WHO byla u Evropanů stanovena průměrná hladina cholesterolu v krvi, která se u mužů pohybuje od 4,5 mmol/l v Turecku až k 6,2 mmol/l v Srbsku a Černé Hoře; u žen se průměrná koncentrace pohybuje od 4,6 mmol/l v Turecku až do 6,1 mmol/l v Norsku (1). Pro většinu osob je doporučená hladina celkového cholesterolu pod 5,0 mmol/l , avšak pro osoby s kardiovaskulárními potížemi se doporučuje méně než 4,5 mmol/l (2).

Cholesterol a zdraví

Příliš mnoho cholesterolu v krvi (hypercholesterolaemie) představuje hlavní rizikový faktor pro onemocnění srdce (CHD-coronary heart disease, což může vést až k infarktu nebo mrtvici. Tato onemocnění představují hlavní příčinu úmrtí v Evropě (3).

Existují dva hlavní typy cholesterolu: LDL (low density lipoprotein – lipoprotein s nízkou hustotou) a HDL (high density lipoprotein – lipoprotein s vysokou hustotou).


LDL cholesterol, často označovaný jako „špatný“ cholesterol, se za určitých podmínek usazuje na stěnách arterií, tím snižuje jejich vnitřní průměr (tento pochod se označuje jako atherosklerosa). Tyto změny zvyšují tendenci k srážení krve. Jestliže se utvoří sražená částečka (trombus) a zablokuje zúženou tepnu (trombosa) může dojít u postižené osoby k infarktu nebo mrtvici. Ačkoliv LDL je tvořen přirozenou cestou v organismu, u některých osob je jeho produkce příliš vysoká. Množství LDL cholesterolu je rovněž ovlivňováno potravou.

HDL cholesterol nebo „dobrý“ cholesterol vrací přebytek tuku do jater, takže brání jeho usazování v tepnách. Vysoká hodnota poměru HDL: LDL, což značí relativní vysokou hladinu HDL cholesterolu vzhledem k LDL cholesterolu, chrání organismus proti onemocněním srdce. Vyšší hladinu HDL cholesterolu v krvi lze podpořit fyzickou aktivitou a zdravější, vyrovnanou stravou.

Potrava, životní styl a cholesterol

Existuje více faktorů, které ovlivňují hladinu krevního cholesterolu, především vyrovnaná dieta, udržování optimální tělesné váhy a pravidelná fyzická aktivita.

Cholesterol ve stravě 
Některé potraviny (vejce, játra, ledvinky) obsahují zvýšené množství cholesterolu. Ve většině případů cholesterol v potravinách neovlivňuje hladinu cholesterolu v krvi tolik jako druh a množství snědeného tuku; avšak některé osoby mohou být citlivé na vyšší příjem cholesterolu.

Tuky v potravě 
Potravinové tuky se dělí na nasycené a nenasycené. Obecně lze říci, že většina nasycených tuků zvyšuje hladiny celkového a LDL cholesterolu. Nasycené tuky jsou obsaženy v másle, sádle (a potravinách z nich vyrobených včetně koláčů, sušenek a dalších druhů pečiva), masných výrobcích (salámy, párky, paštiky), ve smetaně, sýrech a potravinách obsahujících kokosový nebo palmojádrový olej. Některé nenasycené tuky mohou pomáhat snížit hladinu LDL cholesterolu, obecně platí, že je výhodné nahrazovat nasycené tuky nenasycenými. Potraviny obsahující nenasycené tuky, zahrnují rostlinné oleje (např. řepkový, olivový, sojový a další), tučné ryby (makrela, losos, sleď), ořechy, avokádo.

Další typ tuků, trans tuky, bývá obsažen v potravinách, které obsahují částečně hydrogenované tuky (např. některé druhy sušenek) ačkoliv většina společností v Evropě snížila obsah trans tuků ve svých výrobcích na minimum. Trans tuky mohou zvýšit hladinu LDL (špatného) cholesterolu. Trans tuky mohou být rovněž příčinou poklesu HDL (dobrého) cholesterolu a zvyšují hladinu triglyceridů v krvi, což zvyšuje nebezpečí vzniku koronárních onemocnění srdce. Tyto negativní účinky se mohou projevit při dlouhodobém příjmu trans tuků v množství 5-10 g denně (4,5).

Obecně lze mimo konzumaci vhodných tuků doporučit snížení celkového příjmu tuků náhradou smažení jinými vhodnými kuchyňskými úpravami – vařením, pečením, dušením a snížením konzumace tučných potravin. Potřebné informace lze získat na etiketách výrobků, které mimo jiné udávají i obsah tuků různých typů, zvláště obsahu nasycených tuků.

„Portfolio“ potravin

Mimo typu tuku, který běžně jíme, mohou i další potraviny pomoci udržovat hladinu cholesterolu na zdravé úrovni. Konzumace většího množství ovoce a zeleniny, potravin obsahujících rozpustnou vlákninu (např. oves, čočka, fazole, hrách), ořechy a sója mohou být rovněž velmi vhodné. Výrobky na trhu, které jsou obohacené rostlinnými stanoly nebo steroly, jsou určené pro osoby s velmi vysokou hladinou cholesterolu. Podle vědeckých poznatků může dodržování zdravé diety s nízkým podílem tuku, včetně „porfolia“ potravin výše uvedených snížit hladinu cholesterolu až o 20 %.  Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz
Copyright   |
Ochrana osobních údajů   |