Bedýnky do domu

Je nebezpečné spát s dítětem?

Spát s dítětem je někdy nebezpečné

Více než polovina případů syndromu náhlého úmrtí dítěte (SIDS) – 54 procent – se odehrává, když dítě sdílí lůžko s rodičem.

To je výsledek případové kontrolní studie britských lékařů, kteří čtyři roky sledovali 169 rodin.

Provedením multivariabilní analýzy se zjistilo, že spánek dítěte ve společném lůžku s rodičem je spojen s 21,77násobně zvýšeným rizikem výskytu SIDS (95% CI 3,79 až 125). Signifikantně zvýšené riziko se objevilo i u rodičů s abúzem drog a alkoholu. Významné interakce se vyskytly u případů sdílení lůžka a užívání návykových látek. „Všechny tyto faktory jsou ovlivnitelné. Rodiče musejí být poučeni, že se nikdy nesmí dostat do situace, aby usnuli společně s malým dítětem na lůžku,“ doporučuje Peter Fleming z anglické University of Bristol a jeho kolegové v aktuálním on-line vydání British Medical Journal.
Kromě sdílení lůžka byly jako další faktory spojené se zvýšeným rizikem SIDS vyhodnoceny: 
* spánek dítěte v ložnici bez přítomnosti rodiče: OR (odds ratio) 21,34; 95% CI 2,99 až 152,56;
* použití polštáře: OR 10,59; 95% CI 1,43 až 78,39;
* použití plen: OR 31,06; 95% CI 4,21 až 228,94;
* kouření matky během gravidity: OR 13,36; 95% CI 3,07 až 58,83;
* předčasný porod: OR 11,52; 95% CI 1,64 až 80,82;
* poloha na břiše během spánku: OR 6,61; 95% CI 1,57 až 27,88.


Tyto rizikové faktory byly statisticky významné bez ohledu na porovnání s kontrolní skupinou. „Uvedená skutečnost je důležitá, protože ukazuje na to, že rizikové faktory pro SIDS se vztahují na všechny skupiny společnosti. Nejde tedy jen o důsledek sociální deprivace, přestože se SIDS vyskytuje převážně v sociálně znevýhodněných komunitách,“ uvedl v průvodním editorialu Edwin Mitchell z novozélandské University of Auckland.  Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz
Copyright   |
Ochrana osobních údajů   |