Bedýnky do domu

Obchodní podmínky

TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY ZDRAVÍČKA JSOU VE SHODĚ S NÁROKY ASOCIACE PRO ELEKTRONICKOU KOMERCI 

Prodávající

§ Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu  www.zdravicek.cz 

§ Sídlo společnosti, korespondenční a fakturační adresa:

KONTAKT A OBJEDNÁVKY:        

Nabídky a spolupráce:                      725531560    info@zdravicek.cz

Fakturační a dodací údaje:

Martin Skokánek
Malostranské Nábřeží 1 Praha 1, 11800

IČO: 87678535
DIČ: CZ-7805025129

Č.ú: 1071447200257/0100 Komerční banka 
Jsme plátci DPH§ Osoba zodpovědná za provoz: Martin Skokánek e-mail: info@zdravicek.cz

§ Osoba zodpovědná za vyřizování objednávek:  : Martin Skokánek e-mail: info@zdravicek.cz

§ Kontaktní údaje INFOLINKA:Martin Skokánek e-mail: info@zdravicek.cz tel. 725 531 560
 v pracovní dny od 7.00 – 16.00  Hovorné od dodavatele ke kupujícímu se neůčtuje.

§ Odkaz INFOLINKA: http://www.zdravicek.cz/o-nas

§ Místo pro vyřizování reklamací, kontakt: Martin Skokánek e-mail: info@zdravicek.cz tel. 725 531 560 pracovní dny od 7.00 – 16.00

§ Kontakt pro sklady, účtárny, vedení v odkazu : http://www.zdravicek.cz/o-nas

§ Lhůta pro odpověď:  do 48 hod mailem či telefonicky.


Čísla účtu pro bezhotovostní platby:


§ Pro platbu na dobírku/fakturu/složenku/přes doběrečné prostř. PPL : Bankovní spojení: Komerční banka Č.ú.: 27-2662130217/0100

Kupující

§ Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ a/nebo DIČ a/nebo firmu organizace.   

Cena zboží

§ Cena zboží v internetovém katalogu je vetně DPH a je vždy aktuální a platná v momentě uskutečnění objednávky. Doba platnosti ceny a nabídek je 24 hod. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. V případě, že dojde ke snížení ceny zboží objednaného Kupujícím, má Kupující právo na snížení ceny zboží v již přijaté a nevyřízené objednávce a to na základě telefonické nebo emailové žádosti Kupujícího. 

Prostředky komunikace

Pro účely vzájemné komunikace Kupujícího a Prodávajícího slouží zejména telefon, fax, email. Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující nebo Prodávající dle charakteru použitého komunikačního prostředku, platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku. Hovorné od dodavatele ke kupujícímu a naopak se neůčtuje.

Objednávky zboží

§ Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího osobně, telefonicky, emailem, faxem nebo prostřednictvím internetového obchodu.

§ K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena, vybrán způsob platby za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

§ Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží.

§ V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu.
Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).

§ Kupující může objednávku upravit či stornovat  jen po předchozí dohodě dodavatele a kupujícího, a to za podmínek, které si vzájemně sjednají.

• Postup dodavatele v případě, kdy není schopen dodat zboží (např. z důvodu stažení z výroby aj.) je neprodleně informovat jej – nejpozději do 48h. o této okolnosti – nabídnout mu jinou alternativu a okamžité zaslání platby zpět na účet objednatele pokud byla provedena.
• Prodávající má právo objednávku nerealizovat a to i po potvrzení z důvodů: 
• Bez udání důvodu,
• Zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.

Dodací lhůty

U nepotravinového sortimentu:

Závazná lhůta je do 10 –ti pracovních dnů , Obvyklá dodací lhůta je do 5-ti  pracovních dnů od potvrzení objednávky dodavatelem..( v 90% realizujeme dodávky do 48 hod.) .Přesnou dodací lhůtu, pokud je zboží skladem, nebo předpokládanou dodací lhůtu, pokud zboží není skladem, se Kupující dozví od Prodávajícího v momentu potvrzení objednávky.

U potravin:

Dodání potravin je 1x/týden k vůli kompletaci a zaručení čerstvosti ve dni upřesněném prodávajícím na potvrzení objednávek. Doba doručení je průměrně do 24 hod od jejich odeslání. Přesnou dodací lhůtu, pokud je zboží skladem, nebo předpokládanou dodací lhůtu, pokud zboží není skladem, se Kupující dozví od Prodávajícího v momentu potvrzení objednávky.

Dodání zboží

Dodání zboží je možné těmito způsoby: 

§ • Osobní odběr

§ •  Zásilková služba PPL a to za jednotnou cenu 99,-kč vč.DPH

§ Cena za obal při pravidelném odběru s předplacenýma zásilkama je zadarmo.
Cena za obal je jen 20,- kč s DPH 

§ Cena za dobírku při pravidelném odběru s předplacenýma zásilkama je zadarmo.
Cena za dobírku je jen 24 kč s DPH. ( platí se při převzetí kurýrní službě )

§ Závazná lhůta společnosti PPL zákazníkům ZDRAVÍČKU  pro doručení zásilky od prodávajícího ke kupujícímu je 48h.

§ • Vlastní rozvážkou e-shopu ZDRAVÍČEK.CZ ( zpravidla v případě zboží s montáží, či většího objemu) vždy po dohodě s kupujícím

§ • Způsob převzetí  daňového dokladu a záručního listu : společně s doručením zboží

§ • Způsob další komunikace s objednatelem po odeslání objednávky: telefonicky, písemně, elektronicky, osobní návštěvou viz. Kontakty společnosti, Infolinka

§ Aktuální možnosti dodání zboží jsou nabídnuty v objednávkovém formuláři prodávajícího.

Upřesňující informace pro zákazníky od spol. PPL:

Doručení balíku:

- řidič vás bude v den doručení telefonicky kontaktovat, aby s Vámi domluvil podrobnosti předání, oznámí vám přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti

- zásilku Vám standardně doručíme v rozmezí 8–18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem). V případě nezastižení Vám zanecháme oznámení a balík se pokusíme doručit ještě jednou následující pracovní den
- hmotnost balíku je omezena do 50 kg

- v určitých lokalitách ČR nabízíme i večerní doručení v rozmezí 17–21 hodin (seznam lokalit naleznete nahttp://www.ppl.cz/vecerni_doruceni.asp) 

- zásilku Vám doručíme následující pracovní den po jejím převzetí od odesílatele

- cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce http://www.ppl.cz/ po zadání jejího čísla (11 číslic)


Převzetí a reklamace:

Kupující bere na vědomí, že zásilku obsahující potraviny objednává na vlastní riziko a její obsah není možno u prodávajícího reklamovat. 

Kupující bere na vědomí, že prodejce neručí za čerstvost objednaného zboží při doručení.Prohlašuje přitom, že čerstvé zboží bylo při balení vloženo do objednávky.

Prodávající není zodpovědný za jakékoliv důsledky na zdraví objednajícího ani osob dalších při konzumaci objednaného zboží. 


- Při přebírání zásilky je nutné zkontrolovat obal zásilky – zjevnou vadu (poškození obalu) je nutné ihned oznámit a poznamenat do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné škody.

- Obsah zásilky zkontrolujte po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předávání – skryté vady je možné ohlásit do 3 dnů po převzetí zásilky a zažádat o sepsání zápisu o škodě.

Komunikace s PPL

-pro komunikaci s PPL výhradně používejte číslo zásilky (11 číslic)

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží. 
Objednává-li zákazník zboží přes internet s následným osobním odběrem, potvrzuje prodávající pouze to, že zboží je, či bude v dohodnutém termínu, pro kupujícího v provozovně rezervováno. Kupující má právo si zboží v provozovně prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží kupujícím, tímto okamžikem také přechází kompletní vlastnická práva ke zboží na kupujícího.
Náklady na komunikační prostředky na dálku od dodavatele ke kupujícímu jdou zcela na vrub společnosti Zdravíček (telefon, mail, fax atd)
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.
Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Platební podmínky

-          Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele

-          dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby

-          bezhotovostním převodem dle vybraného způsobu objednatele v objednacím formuláři poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje

-          Zaplacení složenkou složenkou.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.
Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

Odstoupení od smlouvy

V souladu V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. (§ 53), má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt). Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců . V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

* Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
* V původním obalu,
* S veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.)

Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. (Doporučeně neznamená na dobírku!) V případě vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy na základě výše uvedeného zákona nesmí být zboží Prodávajícímu zasláno dobírkou. V případě zaslání zboží dobírkou, případně při nesplnění podmínek pro vrácení zboží při odstoupení od smlouvy, tak jak je popsáno výše, si Prodávající vyhrazuje právo neakceptovat odstoupení od smlouvy a zboží vrátit na adresu Kupujícího na jeho náklady.
Způsob stornování objednávky: objednatel může stornovat objednávku v den jejího uskutečnění a to mailem, popř. telefonicky v kontaktech INFOLINKY.

Vrácení peněz:

Peníze jsou vráceny prostřednictvím bankovního převodu, proto je v žádosti pro odstoupení od smlouvy nutné vždy uvést číslo bankovního účtu, na který si přejete prostředky vrátit. Žádost o odstoupení od smlouvy s číslem bankovního účtu musí být zaslána Prodávajícímu vždy písemnou formou, musí obsahovat číslo objednávky, typ výrobku a kontaktní údaje o Kupujícím. Prodávající se zavazuje zaslat částku zpět neprodleně – tzn. nejpozději druhý den po obdržení žádosti o odstoupení od smlouvy, která má všechny uvedené náležitosti.

Reklamační řád a záruka na zboží

Reklamace zboží jsou řešeny v souladu s platným právním řádem.

Na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu společnosti Zdravíček se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

V případě potravin se řídí dle platných potravinových norem.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční lhůta je kupujícímu oznámena v obchodních podmínkách dodavatele. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Kupující je povinen zboží neprodleně prohlédnout po jeho obdržení bez zbytečného odkladu a případné zjištěné vady oznámit prodávajícímu buď e-mailem na adresu info@zdravicek.cz tel. 725 531 560  nebo písemně na adresu Prodávajícího.

Záruka se nevztahuje na: 
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním
d) pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Řešení reklamací:
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží s vyjímkou potravin.

Postup při reklamaci: 
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík na vlastní náklady (** ne na dobírku) na naši adresu 
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě 
5) . Kupující v případě oprávněné reklamace má právo požadovat po dodavateli náklady spojené s dopravou.

** V případě zaslání reklamovaného zboží dobírkou si prodávající vyhrazuje právo takovéto zboží nepřevzít a odeslat zpět na adresu Kupujícího na jeho náklady.
Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonem stanovené lhůtě 30 dní od obdržení reklamace a reklamovaného zboží. O způsobu vyřízení reklamace je Prodávající povinen informovat Kupujícího neprodleně e-mailem na adresu uvedenou v objednávce zboží, nebo na poštovní adresu Kupujícího. V případě, že Kupující požaduje odeslání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci. Reklamační protokol bude kupujícímu dodán písemně či elektronicky na jeho adresu neprodleně.
Servisní místo: 
Servisní místo je shodné se sídlem dodavatele , Záruční a pozáruční servis zajišťuje dodavatel.
Osoba zodpovědná za vyřizování reklamací: : Karel Novosad e-mail: info@zdravicek.cz tel. 725 531 560 v pracovní dny od 7.00 – 16.00

Ochrana osobních dat

Návštěvník těchto stránek a kupující berou na vědomí, že souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele na elektronickou i poštovní adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem na elektronickou i poštovní adresu uživatele.

Každý  Návštěvník těchto stránek a kupující , který poskytuje Provozovateli svoje osobní údaje provozovateli, uděluje tímto Provozovateli svůj výslovný souhlas v souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, se zpracováním Uživatelem poskytnutých osobních údajů.

Uživatel poskytuje Provozovateli osobní údaje za účelem provozování stránek uživatele a třetím stranám. Uživatel souhlasí se skutečností, že Uživatelem poskytnuté osobní údaje budou v rámci služby provozovatele zveřejněny a zpřístupněny předem neomezenému okruhu osob.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje uživatel provozovateli na dobu neurčitou a tento souhlas může být uživatelem kdykoliv odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla Provozovatele.Provozovatel nenese odpovědnost za pravdivost a přesnost údajů zadávaných třetími osobami.

Závěrečné ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto Smluvního ujednání, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb, a to i bez předchozího upozornění. Smluvní podmínky jsou platné od jejich uveřejnění na stránkách provozovatele s plnou platností.


• Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony ČR.zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
• Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje  mohou být předávány  třetí straně a  přepravcům, kterým jsou předány informace jen v rozsahu nutném k beproblémovému doručení zásilek a případně finanční instituce poskytující splatkový prodej, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi. 
• Údaje o nakupech a chování zákazníků budou využity pouze pro zákonné potřeby provozovatele serveru.
• Všechna data jsou zabezpečena proti zneužití a jsou umístěny na serverech společnosti, které nejsou zároveň využívány žádným jiným subjektem.Na přání zákazníka provozovatel vymaže poskytnuté údaje z objednávky a uchová pouze údaje pro potřeby účetnictví, tj dle zákona č. 563/1991 Sb.
• Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení Kupujícího do uživatelské sekce nebo na základě telefonického nebo emailového vyžádání Kupujícího u Prodávajícího.Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.

Závěrečná ustanovení

• Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem, přičemž jsou pro dodavatele a objednatele závazné ustanovení v době uskutečnění objednávky. Dodavatel má povinnost je spotřebiteli zpřístupnit.
• Kupující může uplatnit dle občanského zákoníku § 616 rozpor s kupní smlouvou a dle zákona na ochranu spotřebitele § 13.
• Veškeré ustanovení obchodních podmínek a reklamační řád nejsou v rozporu se zákony ČR a řídí se jimi. 

• Copyright:

Tento server je jak v části tak v celku autorským dílem společnosti Zdravíček
p. Karel Novosad
Vlašská 4
Praha 1
DIČ: CZ7011265074

 Výhradní práva na veškeré materiály jsou majetkem provozovatele

Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu (texty, obrázky, popis nákupu, parametry, obchodní podmínky ani další části serveru), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Odpovědnost za informace

• Provozovatel se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby.
• Provozovatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění.
• Provozovatel nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za příme i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaným prostřednictvím provozovaného serveru ani použitím dodaného zboží.
• Provozovatel nenese v žádném případě následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem nebo ukončením či přerušením činnosti.

   Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz
Copyright   |
Ochrana osobních údajů   |